Follow Me

สวนยาง KT.311 ปลูกด้วย "บัดดิ้งตาเขียว" ต้นโตไวใหญ่เร็ว ที่ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 สวนยาง KT.311 ของคุณเหิรฟ้า ในพื้นที่ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อายุ 15 เดือน และ 25 เดือน กำลังเติบโตอย่างดี


คุณเหิรฟ้า กรุณาส่งภาพสวนยางพันธุ์ KT.311 มาให้ลุงขำชม หลังจากตัดสินใจเลือกปลูกยางพันธุ์ KT.311 แบบ "บัดดิ้งตาเขียว" ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ในพื้นที่ภาคใต้ทำได้ยากมาก และมีจำนวนจำกัด ซึ่งข้อดีของยางบัดดิ้งคือ มีรากเดิมๆ จำนวนมาก ทำให้ต้นหาอาหารเก่ง จึงทำให้เมืองปลูกแล้วต้นจะโตไวกว่ายางที่ขยายพันธุ์แบบชำถุง ที่มีการตัดรากออกหมด


ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณเหิรฟ้าจึงเลือกยางบัดดิ้งตาเขียว KT.311 ซึ่งโดยพันธุกรรม เป็นพันธุ์ยางที่โตไว ทำให้สามารถเปิดกรีดได้เร็วไม่ 4 ปี ก็น่าจะเปิดกรีดได้แล้ว ถ้ามีการดูแลอย่างถูกวิธี
ต้นยางอายุ 25 เดือนต้นยางอายุ 15 เดือนทำไม "บัดดิ้งตาเขียว" KT.311 ถึงโตไว เปิดกรีดได้เร็ว...?
✅เพราะ KT.311 เป็นพันธุ์ยางโตไว ให้ผลผลิตสูง มากกว่าพันธุ์อื่นๆ อย่างน้อย 2 เท่า
✅เพราะการขยายพันธุ์แบบบัดดิ้ง เป็นการเพาะเมล็ดและติดตาในถุง รากยางจึงเป็นรากเดิมๆ ไม่ถูกตัด จึงให้เมื่อปลูกต้นยางจะตั้งตัวได้ไว หาอาหารเก่ง
✅เพราะใช้ตายางคุณภาพ ที่เรียกว่า "ตาก้านใบ" เท่านั้น ชิ้นตายางใหญ่ ทำให้แตกยอดได้เร็วและไว ต้นยางจึงโตไว
✅"บัดดิ้งตาเขียว" KT.311 ขนส่งง่าย
✅"บัดดิ้งตาเขียว" KT.311 สามารถนำลงปลูกในหลุมได้เลย ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงฉัตร เพราะมีรากเยอะแข็งแรง แตกยอดได้ไว

☎️ติดต่อได้ที่​ นายขำ : 081 979 9999
ID Line นายขำ : 0911 311 311
บัญชา : 0808 168 168
พันธุ์ยางนายขำตรัง : 37/10 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000แสดงความคิดเห็น

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *