Follow Me

เกษตรกรหาดสำราญ ปลูกแตงโมแซมสวนยางพาราเล็ก ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

นายนนท์นภนต์ นาพอ เกษตรอำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ   ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโม ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ แบ่งพื้นที่บางส่วนของระหว่างแถวปลูกยางพารา อายุไม่เกิน 3 ปี เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ ในหนึ่งปีสามารถปลูกแตงโมได้ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม หรือปลูกสลับกับพืชชนิดอื่น ส่วนการดูแลก็ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องน้ำเพราะเป็นปัจจัยสำคัญ   ซึ่งหากมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกแตงโมในพื้นที่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะช่วยให้สะดวกในการส่งเสริมแบ่ปัน พัฒนา วางแผนการผลิตร่วมกัน และสามารรถสร้างจุดจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง และจะทำให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้บริโภคสินค้าปลอดภัยในราคาแบบเกษตรกร  ซึ่งจากสภาวะราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง การปลูกแตงโมแซมในสวนยางพารา เพื่อชดเชยราคายางพารา นับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็น

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *