Follow Me

แนวทางป้องกันและรักษา โรครากขาว ภัยเงียบในสวนยางพารา

สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ให้คำแนะนำการจัดการโรครากขาวยางพารา แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา แปลงตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

 

เนื่องจากในช่วงนี้อากาศมีความชื้นจากที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมที่จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุโรครากขาวในยางพารา ซึ่งหากต้นยางพาราเกิดโรคนี้แล้ว จะทำให้ยางพารายืนต้นตาย และเชื้อจะแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จนสร้างความเสียหายให้แก่สวนยางพาราในวงกว้าง

 

สำหรับลักษณะอาการ พบยางพาราเป็นโรคได้ทุกระยะการเจริญเติบโต เริ่มแรกจะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของส่วนที่อยู่เหนือดิน แต่มีน้ำยางไหลเยอะผิดปกติ เมื่อรากถูกทำลายอย่างรุนแรง จะยืนต้นตายทีละต้นจนขยายเป็นวงกว้าง หรือเป็นหย่อมๆ 

 

สำหรับการแพร่กระจาย เกิดจากการสัมผัสกันของรากที่เป็นโรคกับรากปกติ ทําให้เชื้อเจริญลุกลาม หรือสปอร์เชื้อราปลิวไปตามลม ติดไปกับแมลง หรือลอยไปตามน้ำ เมื่อมีความชื้นเชื้อราจะเจริญไปยังโคนต้น และราก กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคใหม่    


การควบคุมและป้องกันโรครากขาวยางพารา แนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา : รำละเอียด : ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกเก่า อัตรา (1:4:100) คลุกให้เข้ากัน โรยทรงพุ่ม 5-10 กิโลกรัมต่อต้น หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัมต่อน้ำสะอาด 100-200 ลิตร พ่นให้ทั่วแปลงแสดงความคิดเห็น

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *