Follow Me

- Advertisement -

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

กรีดยางหน้าสูง ยืดอายุต้นยางได้ 45 ปีท่านเคยคิดเหมือนผมไหมว่า ข้อมูลวิชาการการดูแลสวนยางของทางราชการทำไมมันปฏิบัติตามได้ยากเหลือเกิน เพราะมีขั้นตอนมาก  ต้องใช้จำนวนคนทำงานมาก  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย

ดังนั้นทุกครั้งที่ผมได้ความรู้แล้วก็จะนำมาทดลองทำและปรับปรุงวิธีการเสียใหม่  โดยเฉพาะให้เกิดผลดีแก่การทำสวนและผลิตยางเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เมื่อปี พ.ศ. 2521 ผมได้เดินทางไปศึกษาและดูงานวิชาการยาง
  ที่ประเทศมาเลเซีย ในงานสัมมนาวิชาการยางระหว่างประเทศ ได้ไปดูงานที่สวนยางของเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งวิจัยจนสามารถผลิตยางพันธุ์ดีที่ใช้ชื่อพันธุ์ พีบี (PB) ยอมรับว่านักวิชาการชาวมาเลเซีย มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จริงจัง  ทำให้วิชาการด้านยางพารามีความเจริญล้ำหน้ามาก  มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จริงจัง ผมไปสัมมนาเรื่องยางที่มาเลเชียอีก 2 ครั้ง  และเดินทางไปโดยรถส่วนตัวอีกหนึ่งครั้ง  ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2525

ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่สำคัญผมได้จากการไปดูงานที่ประเทศมาเลเชียมี
 2 อย่างด้วยกันคือ  การติดตาฝอย และการกรีดยางหน้าสูง

“การติดตาฝอย”
 เมื่อการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีติดตาสีน้ำตาลล้าสมัย  การติดตาสีเขียวได้เข้ามาแทนที่แต่ต้นกล้าที่ใช้ติดตาเขียวต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน-1 ปีครึ่ง การติดตาฝอยจะสามารถติดตาต้นกล้าที่มีอายุเพียง 57  วันหรือ 2 เดือน  นอกจากนี้ ยังสามารถเลี้ยงต้นตอยางยางในถุงใหญ่ขนาด  34 x 64 เซนติเมตร  เป็นเวลานานถึง  2 ปี แล้วจึงนำไปปลูกในแปลงสวนยาง  และอีก 4 ปีต่อมาก็สามารถกรีดเอานำยางได้  การติดตาฝอยจึงทำให้การเพาะเลี้ยงกิ่งพันธุ์สะดวกและเป็นอันมาก

อีกเรื่องคือ “การกรีดยางหน้าบน”  การกรีดยางแบบนี้จะทำให้การกรีดยางจากต้นยางได้นานถึง  45 ปี โดยปกติคนไทยกรีดยางได้ประมาณ 20 ปี ต้องโค่นล้มต้นยาง  และต้องปลูกต้นยางใหม่ แต่ในประเทศมาเลเซีย เกษตรกรทำบันไดสูงถึงห้าขั้น เพื่อกรีดยางในหน้ายางที่สูงขึ้น น้ำยางก็มีมากไม่ต่างจากตอนล่างของต้น 

ปกติการกรีดยางในหน้าปกติสามารถจะกรีดได้นานขึ้นประมาณ
 25 ปี ชาวสวนยางจึงควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์หน้ายางเพื่อการประหยัดและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองด้วยการกรีดยางหน้าบน

ผมได้ทดลองการกรีดยางหน้าบนตั้งแต่ปี
  2527 แต่ไม่จริงจังนัก แต่เมื่อแน่ใจว่าทำได้ก็เริ่มงานนี้จริงจังในปี  2528 และ 2529 ซึ่งก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย  โดยเฉพาะการต่อสู้กับความเชื่อเก่าๆ  และการไม่ยอมรับของใหม่ของลูกจ้างกรีดยาง ผมพยายามจูงใจคนงานให้กรีดยางหน้าบน  โดยให้ผลตอบแทนจากการกรีดยางยาก 60 : 40 เป็น 50:50 คนงานก็ยังคงปฏิเสธโดยอ้างปัญหาเรื่องความยุ่งยาก เช่น

ปัญหาการแบกบันได
  การกรีดยางหน้าบนต้องใช้บันไดพาดลำต้นปีนขึ้นไปยืนกรีดยางหน้าบน  คนงานเห็นว่ามันเสียเวลาและต้องแบกบันไดหนักๆ ปัญหาการกลัวตกบันไดและถ้าเกิดขาหักใครจะเป็นคนรับผิดชอบ


ในปี พ.ศ.
 2529 ผมประสบความสำเร็จในการกรีดยางหน้าสูงหรือหน้าบนสาเหตุมาจากคนตกงานมาก  มีคนงานมาของานทำมากมาย  ถ้าไม่ยอมกรีดยางหน้าบนก็จะไม่มีงานทำและเมื่อคนงานใช้บันไดก็พบว่า  บันไดพาดบนต้นยางนั้นทำด้วยอลูมิเนียม  น้ำหนักเพียง  3.2  กิโลกรัม  สูงเพียงเมตรเศษ  ระดับที่กรีดหน้าบนสูงเพียง  3  เมตรจากโคนต้น  เมื่อยืนบนบันไดจะกรีดยางหน้าบนได้อย่างสะดวก  บันไดได้รับการออกแบบให้ใช้สะดวก  ขอบบันไดที่พาดกับลำต้นเกาะกุมกับต้นยางอย่างมั่นคงมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนการกรีดยางแบบธรรมดาอย่างที่ชาวสวนเขาทำกันนั้น ครั้งแรกจะต้องแบ่งหน้ายางออกเป็น 3 ส่วน เริ่มกรีดยางส่วนแรกสูงจากโคนต้นประมาณ 1.30 เมตร แต่ละส่วนจะกรีดได้นานถึง 3 ปีในรอยแรกนี้ รอบลำต้น 3 ส่วน จะกรีดได้นาน 9 ปี แล้วชาวสวนก็จะกรีดยางต้นเดิมในรอยที่สอง  โดยเริ่มที่ส่วนแรกของรอบที่หนึ่ง  แต่กรีดในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย  และเนื่องจากลำต้นยางมีขนาดโตขึ้น เพราะต้นยางอายุมากขึ้น จึงสามารถแบ่งลำต้นออกเป็น 4 ส่วนแต่ละส่วนของต้นยางในรอบสองนี้จะกรีดได้นาน 4 ปี ครบ 4  ส่วนใช้เวลากรีดนานถึง  16  ปี

สรุปว่าการกรีดยางแบบธรรมดาการปลูกยางแต่ละครั้งจะกรีดยางได้นาน
  25  ปี  แล้วจะต้องโค่นต้นยางทิ้ง  และต้องลงทุนปลูกต้นยางใหม่ทดแทน

แต่การกรีดยางหน้าสูง
  จะเริ่มต้นการกรีดยางแบบเช่นเดียวกับการกรีดยางธรรมดา  เมื่อกรีดยางได้นาน 9 ปีก็กรีดยางได้รอบต้นแทนที่การกรีดยางซ้ำรอยเดิม  เป็นรอยที่สอง  ที่ใช้บันไดพาดลำต้น  กรีดยางหน้าบน  โดยกรีดสูงขึ้นจากระดับกรีดเดิม  (1.3  เมตร)  ขึ้นไปอีก  1.7 เมตร หรือกรีดที่ระดับ  3  เมตร  เมื่อวัดจากโคนต้น  โดยการแบ่งหน้ายางออก เป็น 4 ส่วน  หน้ายางส่วนแรกที่เริ่มกรีดให้ตรงกับหน้ายางส่วนแรกของรอบแรก  กรีดจากบนลงล่าง แต่ละส่วนจะกรีดได้นาน 10 ปี  สี่ส่วนของลำต้นจะกรีดนาน  40 – 45  ปี

จะเห็นได้ว่าการกรีดยางหน้าบนจะทำให้การถูกกรีดตรงตอนล่างในรอบแรก  มีโอกาสสร้างเปือกยางได้นานขึ้น  ละทำให้ขนาดโตและต้นยางแข็งแรงขึ้น


ประโยชน์ของการกรีดยางหน้าสูง เป็นการอนุรักษ์ต้นยาง  โดยสามารถยืดอายุต้นยางได้นานถึง  50  ปีลำต้นของต้นของต้นยางจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น  เพราะเปลือกที่ถูกกรีดในรอบแรกมีโอกาสสร้างเปลือกให้หนาขึ้นมากกว่า   จนมีเวลากรีดในรอบสอง

ผลผลิตของการกรีดยางหน้าบน
  สูงกว่าการกรีดยางด้านล่าง ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเพราะไม่ต้องสร้างสวนใหม่  เมื่อมีต้นยางอายุ  25  ปี  หากแต่สามารถกรีดยางใหม่ได้  25  ปี  มีรายเพิ่มขึ้นจากน้ำยางที่มีมากกว่าการกรีดยางหน้าล่าง  มากถึงร้อยละ  200  ในปีแรกและค่อยๆ ลดลงเมื่อการกรีดยางลดระดับต่ำลงมาตามลำดับ

สาเหตุที่ส่านบนของลำต้นให้น้ำยางมากกว่าส่วนล่างของลำต้น  เพราะรากต้นยางจะทำหน้าที่ดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้น  จนลำเลียงอาหารจากรากสู่ลำต้นสู่ใบ  ใบทำหน้าที่ปรุงอาหารจากใบสู่กิ่งก้านและลำต้นส่วนบนย้อนสูลำต้นส่วนล่างและราก  จึงเป็นธรรมดาที่ลำต้นส่วนบนของต้นยางจะมีน้ำยางมากกว่าส่วนล่างของลำต้น

เมื่อผมเห็นว่าการกรีดยางหน้าบนดี
  จึงได้พยายามได้เผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยาง  ในปี พ.ศ.2530  การกรีดยางหน้าบนก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง การกรีดยางหน้าบนกันมากและเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

  1. Classic Sledgehammer Mk4Ti Titanium Hammer - TITanium
    Classic titanium mokume gane Sledgehammer Mk4Ti titanium trim hair cutter Titanium Hammer. £34.95. In stock. Quantity. Add to cart. Category: Classic Blades. Dimensions: 14 x 14 inches. ford ecosport titanium In stock. CIB: £45.00. Item Weight: A$34.95 titanium earrings studs · ‎In stock used ford edge titanium

    ตอบลบ
  2. Wynn casino opens in Las Vegas - FilmfileEurope
    Wynn's first hotel casino in Las Vegas since opening its doors wooricasinos.info in 1996, Wynn Las Vegas is titanium flat iron the first filmfileeurope.com hotel on the Strip jancasino.com to offer such a large herzamanindir.com/ selection of

    ตอบลบ

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *