Follow Me

กรีดยางหน้าสูง ยืดอายุต้นยางได้ 45 ปีท่านเคยคิดเหมือนผมไหมว่า ข้อมูลวิชาการการดูแลสวนยางของทางราชการทำไมมันปฏิบัติตามได้ยากเหลือเกิน เพราะมีขั้นตอนมาก  ต้องใช้จำนวนคนทำงานมาก  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย

ดังนั้นทุกครั้งที่ผมได้ความรู้แล้วก็จะนำมาทดลองทำและปรับปรุงวิธีการเสียใหม่  โดยเฉพาะให้เกิดผลดีแก่การทำสวนและผลิตยางเพื่อลดต้นทุนการผลิต

เมื่อปี พ.ศ. 2521 ผมได้เดินทางไปศึกษาและดูงานวิชาการยาง
  ที่ประเทศมาเลเซีย ในงานสัมมนาวิชาการยางระหว่างประเทศ ได้ไปดูงานที่สวนยางของเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งวิจัยจนสามารถผลิตยางพันธุ์ดีที่ใช้ชื่อพันธุ์ พีบี (PB) ยอมรับว่านักวิชาการชาวมาเลเซีย มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จริงจัง  ทำให้วิชาการด้านยางพารามีความเจริญล้ำหน้ามาก  มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยที่จริงจัง ผมไปสัมมนาเรื่องยางที่มาเลเชียอีก 2 ครั้ง  และเดินทางไปโดยรถส่วนตัวอีกหนึ่งครั้ง  ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2525

ความรู้และวิธีการปฏิบัติที่สำคัญผมได้จากการไปดูงานที่ประเทศมาเลเชียมี
 2 อย่างด้วยกันคือ  การติดตาฝอย และการกรีดยางหน้าสูง

“การติดตาฝอย”
 เมื่อการขยายพันธุ์ยางด้วยวิธีติดตาสีน้ำตาลล้าสมัย  การติดตาสีเขียวได้เข้ามาแทนที่แต่ต้นกล้าที่ใช้ติดตาเขียวต้องมีอายุตั้งแต่ 6 เดือน-1 ปีครึ่ง การติดตาฝอยจะสามารถติดตาต้นกล้าที่มีอายุเพียง 57  วันหรือ 2 เดือน  นอกจากนี้ ยังสามารถเลี้ยงต้นตอยางยางในถุงใหญ่ขนาด  34 x 64 เซนติเมตร  เป็นเวลานานถึง  2 ปี แล้วจึงนำไปปลูกในแปลงสวนยาง  และอีก 4 ปีต่อมาก็สามารถกรีดเอานำยางได้  การติดตาฝอยจึงทำให้การเพาะเลี้ยงกิ่งพันธุ์สะดวกและเป็นอันมาก

อีกเรื่องคือ “การกรีดยางหน้าบน”  การกรีดยางแบบนี้จะทำให้การกรีดยางจากต้นยางได้นานถึง  45 ปี โดยปกติคนไทยกรีดยางได้ประมาณ 20 ปี ต้องโค่นล้มต้นยาง  และต้องปลูกต้นยางใหม่ แต่ในประเทศมาเลเซีย เกษตรกรทำบันไดสูงถึงห้าขั้น เพื่อกรีดยางในหน้ายางที่สูงขึ้น น้ำยางก็มีมากไม่ต่างจากตอนล่างของต้น 

ปกติการกรีดยางในหน้าปกติสามารถจะกรีดได้นานขึ้นประมาณ
 25 ปี ชาวสวนยางจึงควรให้ความสนใจในการอนุรักษ์หน้ายางเพื่อการประหยัดและเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองด้วยการกรีดยางหน้าบน

ผมได้ทดลองการกรีดยางหน้าบนตั้งแต่ปี
  2527 แต่ไม่จริงจังนัก แต่เมื่อแน่ใจว่าทำได้ก็เริ่มงานนี้จริงจังในปี  2528 และ 2529 ซึ่งก็ต้องพบกับอุปสรรคมากมาย  โดยเฉพาะการต่อสู้กับความเชื่อเก่าๆ  และการไม่ยอมรับของใหม่ของลูกจ้างกรีดยาง ผมพยายามจูงใจคนงานให้กรีดยางหน้าบน  โดยให้ผลตอบแทนจากการกรีดยางยาก 60 : 40 เป็น 50:50 คนงานก็ยังคงปฏิเสธโดยอ้างปัญหาเรื่องความยุ่งยาก เช่น

ปัญหาการแบกบันได
  การกรีดยางหน้าบนต้องใช้บันไดพาดลำต้นปีนขึ้นไปยืนกรีดยางหน้าบน  คนงานเห็นว่ามันเสียเวลาและต้องแบกบันไดหนักๆ ปัญหาการกลัวตกบันไดและถ้าเกิดขาหักใครจะเป็นคนรับผิดชอบ


ในปี พ.ศ.
 2529 ผมประสบความสำเร็จในการกรีดยางหน้าสูงหรือหน้าบนสาเหตุมาจากคนตกงานมาก  มีคนงานมาของานทำมากมาย  ถ้าไม่ยอมกรีดยางหน้าบนก็จะไม่มีงานทำและเมื่อคนงานใช้บันไดก็พบว่า  บันไดพาดบนต้นยางนั้นทำด้วยอลูมิเนียม  น้ำหนักเพียง  3.2  กิโลกรัม  สูงเพียงเมตรเศษ  ระดับที่กรีดหน้าบนสูงเพียง  3  เมตรจากโคนต้น  เมื่อยืนบนบันไดจะกรีดยางหน้าบนได้อย่างสะดวก  บันไดได้รับการออกแบบให้ใช้สะดวก  ขอบบันไดที่พาดกับลำต้นเกาะกุมกับต้นยางอย่างมั่นคงมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนการกรีดยางแบบธรรมดาอย่างที่ชาวสวนเขาทำกันนั้น ครั้งแรกจะต้องแบ่งหน้ายางออกเป็น 3 ส่วน เริ่มกรีดยางส่วนแรกสูงจากโคนต้นประมาณ 1.30 เมตร แต่ละส่วนจะกรีดได้นานถึง 3 ปีในรอยแรกนี้ รอบลำต้น 3 ส่วน จะกรีดได้นาน 9 ปี แล้วชาวสวนก็จะกรีดยางต้นเดิมในรอยที่สอง  โดยเริ่มที่ส่วนแรกของรอบที่หนึ่ง  แต่กรีดในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย  และเนื่องจากลำต้นยางมีขนาดโตขึ้น เพราะต้นยางอายุมากขึ้น จึงสามารถแบ่งลำต้นออกเป็น 4 ส่วนแต่ละส่วนของต้นยางในรอบสองนี้จะกรีดได้นาน 4 ปี ครบ 4  ส่วนใช้เวลากรีดนานถึง  16  ปี

สรุปว่าการกรีดยางแบบธรรมดาการปลูกยางแต่ละครั้งจะกรีดยางได้นาน
  25  ปี  แล้วจะต้องโค่นต้นยางทิ้ง  และต้องลงทุนปลูกต้นยางใหม่ทดแทน

แต่การกรีดยางหน้าสูง
  จะเริ่มต้นการกรีดยางแบบเช่นเดียวกับการกรีดยางธรรมดา  เมื่อกรีดยางได้นาน 9 ปีก็กรีดยางได้รอบต้นแทนที่การกรีดยางซ้ำรอยเดิม  เป็นรอยที่สอง  ที่ใช้บันไดพาดลำต้น  กรีดยางหน้าบน  โดยกรีดสูงขึ้นจากระดับกรีดเดิม  (1.3  เมตร)  ขึ้นไปอีก  1.7 เมตร หรือกรีดที่ระดับ  3  เมตร  เมื่อวัดจากโคนต้น  โดยการแบ่งหน้ายางออก เป็น 4 ส่วน  หน้ายางส่วนแรกที่เริ่มกรีดให้ตรงกับหน้ายางส่วนแรกของรอบแรก  กรีดจากบนลงล่าง แต่ละส่วนจะกรีดได้นาน 10 ปี  สี่ส่วนของลำต้นจะกรีดนาน  40 – 45  ปี

จะเห็นได้ว่าการกรีดยางหน้าบนจะทำให้การถูกกรีดตรงตอนล่างในรอบแรก  มีโอกาสสร้างเปือกยางได้นานขึ้น  ละทำให้ขนาดโตและต้นยางแข็งแรงขึ้น


ประโยชน์ของการกรีดยางหน้าสูง เป็นการอนุรักษ์ต้นยาง  โดยสามารถยืดอายุต้นยางได้นานถึง  50  ปีลำต้นของต้นของต้นยางจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น  เพราะเปลือกที่ถูกกรีดในรอบแรกมีโอกาสสร้างเปลือกให้หนาขึ้นมากกว่า   จนมีเวลากรีดในรอบสอง

ผลผลิตของการกรีดยางหน้าบน
  สูงกว่าการกรีดยางด้านล่าง ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเพราะไม่ต้องสร้างสวนใหม่  เมื่อมีต้นยางอายุ  25  ปี  หากแต่สามารถกรีดยางใหม่ได้  25  ปี  มีรายเพิ่มขึ้นจากน้ำยางที่มีมากกว่าการกรีดยางหน้าล่าง  มากถึงร้อยละ  200  ในปีแรกและค่อยๆ ลดลงเมื่อการกรีดยางลดระดับต่ำลงมาตามลำดับ

สาเหตุที่ส่านบนของลำต้นให้น้ำยางมากกว่าส่วนล่างของลำต้น  เพราะรากต้นยางจะทำหน้าที่ดูดอาหารมาเลี้ยงลำต้น  จนลำเลียงอาหารจากรากสู่ลำต้นสู่ใบ  ใบทำหน้าที่ปรุงอาหารจากใบสู่กิ่งก้านและลำต้นส่วนบนย้อนสูลำต้นส่วนล่างและราก  จึงเป็นธรรมดาที่ลำต้นส่วนบนของต้นยางจะมีน้ำยางมากกว่าส่วนล่างของลำต้น

เมื่อผมเห็นว่าการกรีดยางหน้าบนดี
  จึงได้พยายามได้เผยแพร่ความรู้ให้เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยาง  ในปี พ.ศ.2530  การกรีดยางหน้าบนก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดตรัง และจังหวัดใกล้เคียง การกรีดยางหน้าบนกันมากและเป็นวิธีที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

  1. Classic Sledgehammer Mk4Ti Titanium Hammer - TITanium
    Classic titanium mokume gane Sledgehammer Mk4Ti titanium trim hair cutter Titanium Hammer. £34.95. In stock. Quantity. Add to cart. Category: Classic Blades. Dimensions: 14 x 14 inches. ford ecosport titanium In stock. CIB: £45.00. Item Weight: A$34.95 titanium earrings studs · ‎In stock used ford edge titanium

    ตอบลบ

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *