Follow Me

- Advertisement -

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

หลุมปลูกยาง ทำให้ต้นยางโตไว 4 ปี กรีดได้อย่างไร...???


ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปลูกยางมาฝาก และเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อว่าท่านอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนว่า แค่การ ขุดหลุมปลูกยาง ก็สามารถทำให้ต้นยางโตไว ไม่เกิน 5 ปีก็เปิดกรีดได้แล้ว ทำอย่างไรต้องอ่านเนื้อหาต่อไปนี้

แต่ก่อนจะเข้าสู่เทคนิคการขุดหลุมปลูกยาง ลองมาดูกันก่อนว่ากล้ายางพันธุ์ดีที่จะใช้ปลูกมีอย่างไรบ้าง เท่าที่เห็นๆ มีอยู่ 6 แบบ ได้แก่


แบบที่ 1 นำเมล็ดยางมาปลูกในหลุมหรือแปลงถาวร เลี้ยงไว้ 8 เดือน-1 ปี แล้วค่อยนำตายางพันธุ์ดีมาติดตา การปลูกแบบนี้จะได้ต้นยางที่มีรากสมบูรณ์ มีรากแก้ว ต้นยางไม่โค่นล้มง่ายๆ พื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่ลาดชันนำเมล็ดไปปลูก เพราะมีรากแก้วรากแขนงเดิมชอนไชยึดเกาะดินได้ดี ย่อมหาอาหารเก่ง ต้นยางโตเร็ว


แบบที่ 2 นำต้นตอตาเขียว ที่ติดตามาแล้วในแปลงเอาไปปลูกในหลุมยางที่แปลงถาวรเลย ประมาณ 8 เดือน-1 ปี ต้นยางก็จะโต แต่ต้องทำในพื้นที่ที่มีฝนชุก อย่างภาคใต้ เป็นต้น


แบบที่ 3 นำยางตาเขียวมาเพาะชำในถุง จนแตกยอด 1-2 ฉัตรใบ จึงนำไปปลูกในหลุมปลูกสร้างสวนยางต่อไป


แบบที่ 4 ถ้าต้องการให้ต้นยางอายุ 4 ปีกรีดได้ 
เราก็นำยางที่เพาะชำในถุงแตก 1-2 ฉัตรใบ เปลี่ยนมาเลี้ยงในถุงใหญ่ขนาด 6x18 นิ้ว เลี้ยงในถุงประมาณ 1 ปี ต้นยางจะสูงประมาณ 1 เมตรกว่าๆ จากนั้นก็นำไปปลูกในหลุมปลูก เท่ากับว่าเราเลี้ยงต้นยางในถุงแล้ว 1 ปี เมื่อนำไปปลูกลงหลุมนับจากวันปลูกประมาณ 4 ปี ก็ได้เปิดกรีดยางแล้ว แต่ต้อง
วัดจากขนาดต้น 50 .. ขึ้นไป


แบบที่ 5 นำเมล็ดยางมาเพาะในถุงชำขนาด 5x15 นิ้ว เขาเรียกว่า บัดดิ้ง วิธีนี้จะทำให้ได้ต้นกล้ายางที่มีรากแข็งแรง เพราะรากแก้วยังอยู่ สามารถชอนไชหาอาหารได้เก่ง แต่การดูแลต้องรดน้ำทุกวัน กล้ายางแบบบัดดิ้งนี้กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบัน


แบบที่ 6 ท่านอาจจะไม่เคยได้ยิน แต่เป็นแบบที่ผมปลูกแล้วประสบความสำเร็จ ระยะการเปิดกรีดก็รวดเร็วเพียงแค่ 4 ปีก็กรีดได้นับจากวันปลูก


วิธีการก็คือ เราเลี้ยงต้นที่ติดตาพันธุ์ดีในแปลง ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50x100 เซนติเมตร เลี้ยงไว้ประมาณ 1-1.5 ปี ให้ต้นมันโตสูง ประมาณ 2-3 เมตรกว่า ต้นยางน่าจะใหญ่ระดับแขน แต่ความยากคือเวลาเอามาลงหลุมปลูกในแปลงถาวร ถ้าเราไม่เข้าใจวิธีปลูกต้นยางก็จะตายหมด...!!!เทคนิคย้ายต้นยาง คือ เราต้องเตรียมชะแลงที่คมมากๆ แล้วค่อยขุดรอบๆ ต้นยาง สมมุติรอบต้นเท่ากับ 100% เราจะขุดรอบต้นยางแค่ 75% ความลึกจนสุดรากแก้ว แล้วตัดรากรอบๆ ออก เรียกว่าเป็นการขุดเตือนต้นยางว่าเรากำลังจะย้ายมัน แต่จะเหลือรากไว้ประมาณ 25% และจะตัดยอดทิ้งให้เหลือลำต้นสูงวัดจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร

จากนั้นเราก็ถมกลบดิน ปล่อยให้ต้นยางมันปรับตัว มันจะใช้เวลาปรับตัวประมาณ 2 อาทิตย์ หรือเกินกว่านั้นเล็กน้อย ต้นยางก็จะเริ่มแตกตาปุ่มออกมาเยอะต้องดูจังหวะฝนด้วย ถ้าช่วงแล้งๆ อาจจะมีปัญหา ทางที่ดีต้องทำหน้าฝน ต่อจากนั้นเราก็ถอนและค่อยๆ ลำเลี้ยงต้นที่ขุดไว้แล้วไปยังหลุมปลูก


หัวใจสำคัญของการปลูกต้นยางใหญ่ๆ แบบนี้ต่างจากการปลูกทั่วไปตรงที่หลุมปลูก ต้องขุดลึกประมาณ 30 .. กว้าง 60 .. สิ่งที่ต้อง เตรียมระหว่างปลูกคือถุงปุ๋ยชั้นในที่เป็นพลาสติก เพื่อทำเป็นวงล้อมต้นยาง


เทคนิคอีกอย่างเวลานำกล้ายางมาปลูก ต้องใช้ชะแลงทิ่มลึกลงไปกลางหลุมลงไปประมาณ 20 .. ต้นยางที่เราถอนจากแปลงมามันก็จะมาเสียบลงในหลุมพอดี


ทำไมต้องทำอย่างนี้...??? เพราะเวลาปลูกต้นยางจะได้ไม่โยก ก่อนลงปลูกก็อาจจะรองก้นหลุมด้วย ร็อกฟอสเฟต 0-3-0 ทางรอดของต้นยางคือ แก่นความลึก 20 ..ที่ขุดนี่แหละ เพราะต้นยางจะแน่นไม่ล้มเมื่อลมแรง


ถามว่าทำไมเราไม่ขุดหลุมลึก 50 .. ทีเดียวแล้วปลูกเลย ถ้าเราขุดทีเดียวฝนตกลงมาดินมันจะเละ ลมพัดแรงๆ ต้นยางจะล้ม และต้นยางก็จะตาย ผมลองมาแล้ว แต่วิธีที่ผมทำต้นยางรากจะลงลึกและแน่นมีรากแก้ว


จากนั้นก็เอาถุงปุ๋ยชั้นในมาพันล้อมต้นยาง แล้วเอาดินกลบทับ ประมาณ 2 อาทิตย์ถ้าฝนไม่ตกหรือแล้งก็ควรรดน้ำ รากและกิ่งใหม่ ก็จะเริ่มแตกกิ่งแขนงหลายกิ่ง แต่เราปล่อยไว้ทั้งหมดจนต้นยางแต่ 2 ฉัตร เพื่อให้มันหาอาหาร เมื่อถึงตอนนี้ก็ตัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกให้เหลือกิ่งสมบูรณ์เพียงกิ่งเดียว และจึงดึงถุงปุ๋ยออก

การปลูกวิธีนี้ผมไปดูงานที่มาเลเซียมา จึงรู้วิธีของเขา ก่อนหน้านี้ไม่รู้เคล็ดลับปลูกแล้วตายหมด ตอนหลังก็ลองหาวิธีจนรู้วิธีนี้มันจะไม่ตาย หรือตายน้อย

รถแบ็คโฮขุดกว้าง 80 ซ.ม.ลึกประมาณ 1 เมตร เวลาขุดเสร็จแล้วก็เอาดินที่ขุดเทกลับลงหลุม เป็นเหมือนการพรวนดิน เพราะดินเดิมด้านล่างมันจะแข็งมาก รากมันไม่สามารถชอนไชลงไปได้ แต่การใช้แม็คโครจะเป็นการขุดพรวนดินด้านล่างให้ร่วนซุย รากยางชอนไซได้ดี
ส่วนการขุดหลุมปลูกยางแบบกล้ายางทั่วไป ที่ผมอยากแนะนำคือ ขุดหลุมโดยใช้รถแบ็คโฮ...!!! แบบการขุดหลุมปลูกยางทั่วไปตามที่กรมวิชาการเกษตรหรือ สกย. แนะนำ กว้าง 50 .. ลึก 50 .. แต่ผมจะใช้รถแบ็คโฮขุดกว้าง 80 .. ลึกประมาณ 1 เมตร เพราะหลุมปลูกยิ่งใหญ่ ยิ่งดี บางรายคิดว่าดินไถแล้วไม่ต้องขุดลึก แค่ใช้จอบขุดแล้วปลูกเลย แต่หารู้ไม่ว่าดินด้านล่างมันจะแข็งมาก รากมันไม่สามารถที่จะชอนไชลงไปได้ โดยเฉพาะทางอีสานความแห้งแล้งมาก รากจะชอนไชยากมาก


แต่ผมใช้แบ็คโฮขุดลึก 1 เมตร ขุดครั้งที่ 1 เอาดินที่ขุดไว้ที่ปากหลุม แล้วก็ยกบุ้งกี๋เทกลับลงหลุมเลย ก็เท่ากับเป็นการขุดพรวนดินด้านล่างให้ร่วนซุย เวลาปลูกก็เพียงแค่ใช้จอบขุดเพื่อลงกล้ายางได้เลย เพราะดินในหลุมมันร่วนซุยเพราะผ่านการขุดแล้ว


เหตุผลที่มาทำวิธีนี้ก็เพราะว่า ลองคิดดูว่าสมัยก่อนเราปลูกไม้ผล เราต้องขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ตอนนี้ใช้แรงงานคนขุดไม่ได้ และแรงงานก็แพง ถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ในการขุดหลุมปลูกยางและใช้แบ็คโฮขุดหลุมแทนการเจาะหลุม

การขุดหลุมแบบนี้ยังทำให้ต้นยางโตเร็ว เพราะดินที่ขุดย่อมจะร่วนซุย เวลาฝนตกใส่ปุ๋ยรากแขนงยางสามารถที่จะชอนไชไปหาอาหารในหลุมยางได้ง่าย พอรากแข็งแรงก็ชอนไชไปนอกหลุมยางได้ง่าย มันจึงหาอาหารได้เก่ง โตเร็วกว่าการขุดหลุมหรือเจาะแบบธรรมดาและเปิดกรีดก่อนไม่น้อยกว่า 6 เดือน - 1 ปี แต่ต้นทุนมันจะสูงหน่อย แต่ส่วนมากจะหลอกตัวเองใช้จอบขุดหรือ ใช้รถเจาะหลุมแล้วปลูกยางเลย 

เรามานึกว่าดินมันแห้งขุดไม่ออก ด้านล่างดินก็แข็ง ต้นยางจึงไม่โต ผมเคยใช้รถแทรกเตอร์ไถดิน ตั้งสว่านเจาะหลุม 60x60 .เปรียบเทียบกับการใช้คนขุดหลุม 50x50 .ปลูกยางแปลงเดียวกัน พันธุ์เดียวกัน เวลาผ่านไป 1 ปี ปรากฏว่ายางที่ให้คนขุดหลุมโตกว่าเกือบเท่าตัว ด้วยความสงสัยจึงลองไปขุดโคนต้นยางที่ใช้รถเจาะ พบว่าการใช้รถเจาะหัวสว่านจะกดดินรอบๆ หลุมจนแน่น จนรากยางชอนไชไม่ได้ รากอยู่ในที่จำกัด ผมก็มาถึง บางอ้อ ว่าใช้คนขุดหลุมยางจะโตกว่า ให้รถเจาะหลุม
        
แต่ผมขอฟันธงว่า การขุดหลุมแบบใช้รถแบ็คโฮขุด ยางจะโตไว โตเร็วกว่าใช้คนขุดเท่าตัวเหมือนกัน

ใครสนใจลองเอาไปทำดูนะครับ จงจำไว้ว่า เวลาแต่ละวันที่มันล่วงเลยไป เราไม่สามารถเรียกคืนมาได้ เพราะฉะนั้นการจะทำให้เร็วให้ไวต้องมีการวางแผนเตรียมตัวไว้ก่อน ถ้าเราได้กรีดก่อนเราก็ได้ก่อน 1. ยางนา ยางนา จำหน่ายกล้าพันธุ์ยางนาสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้มืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546 ,0946465654
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

  ตอบลบ
 2. ยางนา ยางนา จำหน่ายกล้าพันธุ์ยางนาสายพันธุ์ดี จากทีมงานเพาะพันธุ์กล้าไม้มืออาชีพที่มีประสพการณ์สูง
  ราคาไม่แพง จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั่วประเทศกว่ายี่สิบปี
  สนใจติดต่อคุณไก่ 095-4654546 ,0946465654
  ID line kai54654546
  Email nangpaya@hotmail.com
  ชมผลงานและคุณภาพกล้าพันธุ์ไม้ได้ที่ www.takuyak.com
  หรือที่แฟนเพจ คุณไก่กล้าพันธุ์ไม้
  หรือชมคลิปที่ www.youtube.com ช่อง ชัยชนะ เสือเพ็ง
  หรือที่แฟนเพจ ชมรมเกษตรกรผู้ปลูกไม้พะยูงแห่งประเทศไทย

  ตอบลบ

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *