Follow Me

เพิ่มมูลค่ายางได้ 2 เท่า ถ้าปลูกยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง


ด้วยการที่ผมอยู่ในอาชีพสวนยางมานาน จึงมีคนมาถามผมมากว่าสถานการณ์ราคายางอย่างทุกวันนี้ได้รับผลกระทบมั๊ย เพราะต้นทุนการดูแลสวนยางของเกษตรกรสูงขึ้นทุกวันๆ แต่ราคายางกลับลดลงสวนทางกับต้นทุนทุกครั้งที่มีคนถามผมก็จะตอบไปตามความเป็นจริงว่า ผมไม่กระทบ...???”

อย่างเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาผมไปขึ้นเวทีเสวนาที่ จ.สตูล โดยคุณอุทัย สอนหลักทรัพย์ เชิญไปพูดบนเวที ผมก็พูดถึงเรื่องราคายางว่าผมไม่ได้รับผลกระทบ

เพราะอะไรนั่นหรือครับ
...!!!

ก็เพราะผมปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงครับ

แล้วถามว่าเกษตรกรทั่วไปของประเทศปลูกยางพันธุ์ดีไหม

อาจจะปลูกพันธุ์ดีแต่เป็นพันธุ์เก่าที่ปลูกกันมานานหลายสิบปี ไม่เปลี่ยนแปลงเลย อย่างพันธุ์
 RRIM 600

ในอดีตเราเคยมีการเปลี่ยนพันธุ์ยางครั้งใหญ่มาแล้ว เมื่อก่อนปี
 2500 ชาวสวนยางปลูกยางพาราดั้งเดิมกันทั้งเมืองซึ่งเป็นพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตต่ำได้น้ำยางไร่ละ 1 กก. เท่านั้น

จนเมื่อมีการออก พ
...กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางปี 2506 โดยท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช ท่านเห็นการณ์ไกลว่าเกษตรกรปลูกยางพันธุ์เก่า ผลผลิตต่ำ จึงให้เกษตรกรปลูกยางพันธุ์ใหม่ ยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิต 3 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากพันธุ์เดิม 2 กก./ไร่

แต่ถามว่านับจากนั้นเป็นต้นมาเรามีการเปลี่ยนพันธุ์ยางปลูกกันหรือไม่ ก็ยังปลูกยางพันธุ์
 RRIM 600 เป็นตัวหลักเหมือนเดิม...!!!

แต่ยางพันธุ์นี้มาเลเซียเขาห้ามปลูกแล้วเพราะผลผลิตต่ำ

ทั้งที่ปัจจุบันมีพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์
 600 1-2 เท่าตัว ขึ้นไป
สวนยางพันธุ์ KT.311 อายุประมาณ 12 ปี ใน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปัจจุบันสวนยางของผมทั้งหมดเปลี่ยนมาปลูกยางพันธุ์นี้ทั้งหมดแล้ว เพราะได้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ RRIM 600 2 เท่า

ผมให้ข้อคิดง่ายๆ ว่าถ้าเราปลูกยางพันธุ์ 600 ราคายางวันนี้ 80 บาท/กก. แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาปลูกยางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ 600 1-2 เท่าตัว เท่ากับเราจะได้เงินเพิ่มอีกอย่างน้อย 80 บาท เป็น 160 บาท

ตัวอย่างพันธุ์ยางที่ผมปลูก คือ K.T 311 พันธุ์ยางของผมเอง เมื่อก่อนผมก็ปลูกยางหลายพันธุ์ พันธุ์ไหนดีก็เอามาปลูก แต่ปัจจุบันผมเปลี่ยนมาปลูก K.T 311 หมดแล้ว เพราะมันให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ 600 อย่างน้อยๆ เลย 1 เท่า แต่ที่สวนผมและเกษตรกรนำไปปลูกที่เมืองเลย พิสูจน์แล้วให้ผลผลิตสูงกว่า 600 ถึง 2 เท่าตัว

ที่เหนือไปกว่านั้นยาง
 K.T 311 ใช้เวลาปลูกเพียงแค่ 5 ปี เท่านั้น ก็กรีดได้และทนต่อโรคไฟทอปเธอร่า ต่างกับ RRIM 600 ต้องใช้เวลา 7 ปี

ถ้าเรากรีดยางได้เร็วกว่า
 2 ปี น้ำยางที่ได้ เงินที่ได้รับเป็นเงินเท่าไหร่ ซึ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วในเมืองไทยกว่า 30 ปี ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆ

ถ้าจะเอาตัวเลขให้เห็นกันชัดๆ วันนี้ยางพันธุ์
 600 ให้ผลผลิต 250 กก./ไร่/ปี แต่ยางพันธุ์ K.T 311 ให้น้ำยาง 500 กก./ไร่/ปี ถ้าราคายางกิโลละ 80 บาท เราจะได้เงินเพิ่มจากการปลูกยาง K.T 311 มากกว่าพันธุ์ 600 ประมาณ 40,000 บาท/ไร่/ปี

นี่แหละครับผมถึงบอกว่าผมไม่กลัวยางราคาตก

แล้วอนาคตเราไม่ต้องกลัวเรื่องการแข่งขัน เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ
 AEC เลย เพราะเราปลูกยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง
เปรียบเทียบการโตของต้นยางพันธุ์ KT.311 (ฝั่งขวา) กับ RRIM 600 แปลงข้างกัน เจ้าของสวนปลูกยางก่อนผมตั้งหลายเดือน แต่การโตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่ของผมเปิดกรีดได้ก่อนเพราะโตไว และผลผลิตก็ต่างกันอย่างชัดเจน ผมจึงไม่กลัวเลยที่ยางราคาตก เพราะผมปลูกยางพันธุ์ดี


แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาปลูก K.T 311 เท่านั้น เพราะปัจจุบันก็มียางพันธุ์ดีหลายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง แต่ขอให้คำนึงคิดว่าเป็นพันธุ์ที่ถูกต้องหรือไม่ มีแหล่งที่มา มีหลักแหล่งหรือไม่ แล้วมีตัวอย่างที่ปลูกแล้วเห็นผลผลิตตามที่กล่าวอ้างหรือไม่

แต่ของผมปลูกในเมืองไทยแล้วกว่า
 30 ปี มีตัวอย่างให้เห็น ทั้งที่สวนผมใน จ.ตรัง ซึ่งก็มีเกษตรกรสนใจมาดูกันจำนวนมากยังมีที่สตูล สงขลา และหลายจังหวัดภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีที่เมืองเลยและชลบุรี เป็นต้น ผมจึงกล้าการันตีเพราะมีการปลูกพิสูจน์กันแล้ว
กล้ายาง KT.311

แต่ถ้าคิดว่าราคาพันธุ์ยาง K.T 311 มันสูงไป ลงทุนไม่ไหว ผมก็ไม่ได้หวงอะไร เอาพันธุ์ไปขยายปลูกกันได้ แต่ผมขออย่างเดียวว่าห้ามนำไปจำหน่ายเชิงการค้าเพราะเป็นพันธุ์ที่ผมได้มายากและทำมาหลายสิบปี แล้วคนที่นำไปทำขายก็ไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์ที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาก็มีการกล่าวอ้างแอบขายโดยที่ผู้ขายไม่มีหลักแหล่งจำนวนมาก

ทางออกของปัญหาราคายางตามความเห็นของผมก็คือ ทำอย่างไรให้ยางเราได้ผลผลิตเพิ่ม ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ต้องเริ่มกันที่พันธุกรรมพันธุ์ยาง เริ่มกันที่การปลูกยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง ควบคู่กับกระบวนการจัดการสวนยางที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต

ลงมือทำกันเถอะครับ ผมว่าเริ่มต้นเปลี่ยนพันธุ์ยางกันตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สาย เพราะยางเราปลูกวันนี้อยู่กับเราไปอีกอย่างน้อย
 25 ปี แต่ถ้าเลือกพันธุ์ผิดก็ผิดเลย


สวนยางแปลงนี้เป็นญาติๆ ผมเอง เขาปลูกยาง RRIM 600 แต่ผมให้พันธุ์ KT.311 มาทดลองปลูก 2 แถว ปลูกพร้อมกัน ดินเหมือนกัน ดูแลเหมือนกัน แต่ 311 โตกว่าอย่างเห็นได้ชัด ภาพที่ 2 คือขนาดของยาง KT.311 ภาพที่ 3 ขนาดของต้นยาง RRIM 600


ภาพที่ 2 ยางพันธุ์ KT.311


ภาพที่ 3 ยางพันธุ์ RRIM 600แสดงความคิดเห็น

no

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *